Berichten van Willem Heijbroek

Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels
‘Nieuwe’ ziekten in suikerbieten
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand
Groene braak houdt bieten gezond
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie