Berichten van Willem Heijbroek

Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden
Nematoden 1999 Chemische bestrijding
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst