Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Door de lichte instabiliteit van de rassen met nematodenresistentie kan het effect op de vermeerdering (Pf/Pi) van de bietencysteaaltjes variëren. Rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes kunnen daardoor niet onder alle omstandigheden worden ingezet. Uit de proefveldresultaten blijkt dat, bij besmettingsklassen lager dan vrij zwaar, resistente rassen het meeste effect op de bietencysteaaltjes hebben, terwijl de opbrengstderving beperkt blijft.

Uitgelicht: Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant