Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Door de lichte instabiliteit van de rassen met nematodenresistentie kan het effect op de vermeerdering van de bietencysteaaltjes variëren. De vermeerdering van aaltjes en de productie van het gewas zijn afhankelijk van de beginbesmetting. Daarom is het noodzakelijk deze rassen te toetsen op een serie van verschillende begindichtheden.

Uitgelicht: Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant