Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten

Door de late zaai en de daarop volgende warme periode konden veel bodemziekten en -plagen op een vroeg tijdstip de wortels van de jonge planten binnendringen. Vroege aantasting van het bietenplantje door wortelbrand, aaltjes, rhizomanie en rhizoctonia zullen de groei in het voorjaar en zomer remmen.

Uitgelicht: Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant