Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022

Het is goed om nu al na te denken over de perceelskeuze voor suikerbieten in 2022. Over het algemeen kennen telers hun eigen percelen ontzettend goed. Dit is niet altijd het geval voor huurpercelen. Door vooraf voldoende informatie over een huurperceel te verzamelen, komt men geen ongewenste verrassingen tegen. Bovendien is er dan nog tijd om maatregelen te treffen mocht blijken dat het perceel niet geschikt is. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit artikel.

Uitgelicht: Cosun_magazine_nr.5_2021, pag. 13

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant