Teelthandleiding » 2. Grondbewerking/ zaaibedbereiding

2.1 Grondbewerking en zaaibedbereiding voor suikerbieten
2.2 Lage druk in de banden spaart bodemstructuur
2.3 Vaste spuitpaden in suikerbieten: meer werkbare dagen

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant