Houd kippers van het land bij bieten rooien

Door diverse partijen wordt onderzoek gedaan naar de juiste aanpak om bodemverdichting op te heffen en tegen te gaan. Op 6 november 2020 werden verschillende metingen uitgevoerd op een bietenperceel in Wedde. Dit demoperceel wordt voor het project Bodemverdichting Groningen en Bodem in Beeld gebruikt om de effecten van een aantal maatregelen in kaart te brengen. Ook vanuit het project Bewust Behoud Bodemstructuur, waarin onder andere Cosun Beet Company en IRS participeren, zijn op deze dag metingen verricht. Cosun Beet Company heeft hier een video van gemaakt: Meetdag bodemverdichting Groningen [NL ondertiteling] – YouTube. De resultaten van deze metingen zijn gepresenteerd op een demomiddag. Naar aanleiding hiervan heeft Boerderij een artikel geschreven over de resultaten, welke wij met toestemming graag overnemen.

Uitgelicht: Houd kippers van het land bij bieten rooien - Boerderij 52, 21-9-2021

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant