Video: het kiezen van een geschikt bietenras met de Aanbevelende Rassenlijst

Elk jaar stelt de Werkgroep Rassenonderzoek Suikerbieten de Aanbevelende Rassenlijst samen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van het door het IRS uitgevoerde rassenonderzoek. De tabellen uit de rassenlijst worden door het IRS overgenomen in de Brochure Suikerbietenzaad. Bij de rassenkeuze dient een teler eerst te kiezen voor de juiste resistenties, bestaande uit resistenties tegen rhizoctonia, bietencysteaaltjes en (aanvullend) rhizomanie.

In de video ‘Aanbevelende Rassenlijst: hulp bij het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel’ leggen we uit hoe u de Aanbevelende Rassenlijst in de Brochure Suikerbietenzaad kunt gebruiken voor het kiezen van een geschikt bietenras voor uw perceel. Voor meer informatie en hulp bij de rassenkeuze kunt u terecht in hoofdstuk 1.4 Rassenkeuze van de teelthandleiding op onze website.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant