Video: beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid

Voor de beheersing van vergelingsziekte, dat wordt overgebracht door groene bladluizen wordt in suikerbieten vroeg in het seizoen gebruik gemaakt van insecticiden. Later in het seizoen zijn vaak veel natuurlijke vijanden aanwezig, die de bladluizen bestrijden. In de video ‘Beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid‘ laten we zien dat we middels onderzoek proberen om bij de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte het gebruik van insecticiden te reduceren.

Dit onderzoek is onderdeel van de PPS Virus- en vectorbeheersing en wordt mede mogelijk gemaakt door topsector ‘Tuinbouw en uitgangsmaterialen’.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant