Poster: Resistent raaigras: een serieus probleem in een bouwplan

Tijdens het IIRB-congres in Brussel op 27 en 28 februari 2024 presenteerde Sjef van der Heijden de resultaten van het onderzoek naar de bestrijding van raaigras. Op meerdere locaties in Zuid-Limburg was de bestrijding van raaigras niet succesvol met grassenmiddelen. Dit fenomeen is op meerdere locaties in Nederland ook waargenomen. Uit onderzoek is gebleken dat raaigras resistent was tegen ALS-middelen (zoals Conviso One in bieten en Atlantis Star in graan) en ook tegen de meeste grassenmiddelen (onder andere Focus Plus). Alleen het grassenmiddel Centurion Plus vertoonde nog enige werking. Binnen het bouwplan is het erg lastig om dit raaigras te bestrijden. Dit onkruid moet worden bestreden met een integrale aanpak, zoals het gebruik van andere chemische groepen, een vals zaaibed, aanpassingen in het bouwplan, gebruik van glyfosaat en een kerende grondbewerking.

De originele titel van deze Engelstalige poster is: Resistant ryegrass: a serious problem within an cropping plan.

Uitgelicht: vanderheijden poster rye grass 2024 iirb

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant