Onkruidbestrijding in suikerbieten in 2021: chemische onkruidbestrijding

In 2021 zijn op de locaties Steenbergen en Rheden onkruidbestrijdingsproefvelden in suikerbieten aangelegd. Aanleiding om deze proeven op te zetten is de onzekerheid rondom de toelatingen van onder andere fenmedifam en triflusulfuron-methyl. De registratie van meer herbiciden voor de teelt van suikerbieten staat ter discussie, aangezien momenteel veel middelen moeten worden herbeoordeeld. Het onderzoek was onder meer gericht op de bestrijding van melganzenvoet. Er zijn 12 middelencombinaties getest, inclusief onbehandeld. De combinaties werden vier keer na opkomst toegepast. In dit rapport leest u de resultaten uit deze proeven.

Uitgelicht: Rapport_22R05_Onkruidbestrijding in suikerbieten in 2021 chemische onkruidbestrijding_IRS

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant