Vergelingsziekte: beheersing in de winter

Bij de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om met name de jongste bieten goed te beschermen. Al voordat het teeltseizoen begint kunnen telers maatregelen nemen om de druk van bladluizen en vergelingsvirussen te verminderen. Enkele maatregelen, zoals het vernietigen van bietenhopen en bietenopslag zijn in 2023 in een nieuwe versie van het teeltvoorschrift verwerkt. Tijdens deze presentatie laten we zien waarom deze maatregelen belangrijk zijn. Daarnaast doen we onderzoek naar de waardplantstatus van soorten in akkerranden en mengsels van groenbemesters. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld. Er zijn veel waardplanten van bladluizen en vergelingsvirussen en het samenstellen van het juiste mengsel voor een meerjarige akkerrand of voor een groenbemester is daardoor een behoorlijke uitdaging. 

 

Uitgelicht: 7_Raaijmakers-SID 2023-vergelingsziekte in de winter

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant