Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. Er zijn drie soorten vergelingsziektevirussen: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluis om BMYV te beheersen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen in dit onderzoek.

Er is een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen, die vooraf geïnfecteerd waren met BMYV, op 14 mei 2020 (50 dagen na zaai) werden uitgezet. Dit is een veel hogere infectiedruk met virus dan de natuurlijke infectiedruk waarbij slechts maximaal 1% van de bladluizen besmet is. Vijf dagen na de inoculatie zijn de verschillende bespuitingen uitgevoerd.

Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • IRS 800, Sumicidin Super en IRS 781 waren niet effectief in de beheersing van Myzus persicae, Aphis fabae en BMYV.
  • Teppeki, IRS 770, IRS 810, Batavia, IRS 765, IRS 785 (alle doseringen) en IRS 811 waren effectief in de beheersing van Myzus persicae en BMYV hadden geen significant lagere opbrengst dan de niet-geïnoculeerde controle.
  • Teppeki, IRS 810, IRS 765, IRS 785 (0.2 kg/ha) en IRS 785 (0.5 kg/ha) waren effectief in de beheersing van Aphis fabae (zes dagen na toepassing). 

Dit rapport is alleen beschikbaar in het Engels.

Uitgelicht: Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant