Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Kader: Schone weg tijdens de oogst
Sleutelrol voor de pH rondom bodemkwaliteit
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Sensoren helpen bij bestrijding bladschimmels
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak