De zorg voor gezond loof
Kader: Blinkers als signaal van rhizomanie
Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad
Vroege luis direct bestrijden beperkt vergelingsziekte
Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst
Beheersing vergelingsziekte vraagt brede aanpak
Kader: Praktijkdag bieten 31 mei
Effect van klimaatverandering op vergelingsziekte
Teeltvoorbereiding: Begin met een schoon perceel
Vroeg zaaien is en blijft een risico
Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing
Ontwikkelingen in de beheersing van vergelingsziekte