Groenbemesters verhogen opbrengst

In het kader van de Publieke Private Samenwerking (PPS) Groen zijn in de afgelopen jaren samen met Wageningen Universiteit en Research proeven uitgevoerd met mengsels van groenbemesters op percelen besmet met witte bietencysteaaltjes. De resultaten laten zien dat groenbemesters een positief opbrengsteffect hebben. Meer hierover kunt u lezen in dit artikel.

Bijlagen

Uitgelicht: CM no 3 2021 DEF 16-17

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant