Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak

Voorjaar 2021, een nieuw teeltseizoen is aangebroken. Een paar van de belangrijkste activiteiten op het gemiddelde akkerbouwbedrijf in het voorjaar zijn de bemesting en de onkruidbestrijding. Beiden vragen met alle geldende beperkingen veel creativiteit en vakmanschap van de ondernemer. Waar liggen nog mogelijkheden om verder te optimaliseren, bijvoorbeeld als het gaat om de onkruidbestrijding in suikerbieten? Nieuwe middelencombinaties? Verdergaande vormen van geïntegreerde bestrijding (chemisch/mechanisch)? Kaj Poldermeer sparde voor de Akkerbouwkrant erover met Sjef van der Heijden, onderzoeker onkruidbeheersing/techniek van het IRS. In de pdf het artikel zoals geplaatst in Akkerbouwkrant nummer 2 van 2021.

Uitgelicht: Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak - Akkerbouwbedrijf - 2021_02_PAG-36-37

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant