Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte
Bieten zaaien vereist vakmanschap
Kader: Muizenschade voorkomen
Het rendement van de suikerbietenteelt
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte