Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Kader: Muizenschade voorkomen
Het rendement van de suikerbietenteelt
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte
Bieten zaaien vereist vakmanschap
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte