Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Sensoren helpen bij bestrijding bladschimmels
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Kader: Muizenschade voorkomen