Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)

Sharella Schop doet vanuit Wageningen University een vierjarig PhD-project bij het IRS op het gebied van ouderdomsresistentie in suikerbieten. In dit internationale project wordt samengewerkt met partners uit binnen- en buitenland (WUR, Cosun Beet Company, BBRO en SESVanderHave). Een van die partners is British Beet Research Organisation (BBRO) uit Engeland. BBRO heeft aan Sharella Schop gevraagd om uitleg te geven over haar project in het magazine British Sugar Beet Review. In de pdf vindt u het oorspronkelijke, Engelstalige artikel, hieronder een Nederlandse vertaling.

Naam: Sharella Schop

Project: Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)

Doel: Sinds het verbod op het gebruik van neonicotinoïden, is het lastig om suikerbieten te beschermen tegen schadelijke insecten, zoals bladluizen. Bladluizen verspreiden meerdere soorten vergelingsvirussen, die tot wel 50% opbrengstverlies kunnen leiden. Een verdedigingsmechanisme waarbij de suikerbiet resistenter wordt tegen ziekteverwekkers en ongedierte naarmate de planten ouder worden, is van nature al aanwezig in suikerbiet en wordt ook wel ‘ouderdomsresistentie’ genoemd. Ouderdomsresistentie leidt tot een zwarte verkleuring van de maag en uiteindelijke dood van de bladluizen. Al in de jaren ’90 is er aangetoond dat bladluizen beter overleven op virus geïnfecteerde planten. Het lijkt er dus op dat vergelingsvirussen het mechanisme achter ouderdomsresistentie kunnen tegenwerken. Met dit project willen we fundamentele kennis verkrijgen over deze fenomenen om zo bij te kunnen dragen aan het veredelen van suikerbieten met een hogere mate van resistentie tegen bladluizen en/of de vergelingsvirussen. Hierdoor worden we minder afhankelijk van chemische bestrijdingsmiddelen.

Resultaten: We hebben aangetoond dat er variatie is voor ouderdomsresistentie tussen verschillende suikerbietlijnen. Niettemin, lijken zowel omgevingsfactoren zoals extreme temperaturen, als interne factoren, zoals plantleeftijd, een veel groter effect te hebben op ouderdomsresistentie. Daarnaast hebben we ook de schadelijke effecten van ouderdomsresistentie op de bladluizen onderzocht. Zowel de vruchtbaarheid als de overlevingskans neemt af door ouderdomsresistentie. Naast dat we het onderliggende mechanisme voor ouderdomsresistentie willen ontrafelen, zijn we ook bezig met het onderzoeken van de genetische variatie van de verschillende vergelingsvirussen. Hierbij ligt de focus op het zwakke vergelingsvirus. De genetische variatie kan namelijk mogelijk gevolgen hebben voor de mate van ouderdomsresistentie in het veld, de betrouwbaarheid van diagnostische hulpmiddelen en veredelingsstrategieën.

Vervolg: Om het onderliggende mechanisme van ouderdomsresistentie beter te begrijpen, wordt er momenteel een metabolische analyse met zowel de bladluismaagjes als bladmateriaal uitgevoerd. Daarnaast zullen er ook experimenten in de klimaatkamers worden uitgevoerd, waarmee we de interactie tussen de vergelingsvirussen en ouderdomsresistentie verder zullen onderzoeken.

Dit vierjarig PhD-project is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, BBRO, SESVanderHave, IRS en Cosun Beet Company. Het project ontvangt financiële steun van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TKI-T&U), waarbij bedrijven, onderzoeksinstituten en de Nederlandse Overheid samenwerken voor de ontwikkeling van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

 

De Engelstalige versie is opgenomen in British Sugar Beet Review, vol. 89, no. 2, may 2021’ . 

 

Uitgelicht: Sharella Schop in British Sugar Beet Review 17-05-2021

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant