Nieuwe rassen beter op bladgezondheid
Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen
Aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen
Bodemverdichting kost honderden euro’s
Bieten goed bewaren spaart suiker
Lessen van buitenlandse instituten
Aandachtspunten voor succesvol bieten bewaren
Wanneer rooien voor de hoogste opbrengst?
Kader: Bij wortelrot vroeg leveren en niet bewaren
Bekalken voor een vitaal gewas in de volgende teelt
Ouderdomsresistentie ter voorkoming van vergelingsziekte
Rooiwerk vraagt dit jaar extra aandacht