Effect van klimaatverandering op vergelingsziekte

In 2021 heeft vergelingsziekte relatief geringe schade veroorzaakt in suikerbieten. Dit betekent echter niet dat dit in 2022 ook zo zal zijn. De temperaturen in de winter en het voorjaar spelen hierbij een belangrijke rol. Met de huidige verwachtingen rondom klimaatverandering zal vergelingsziekte een groter probleem worden. In dit artikel leest u hier meer over.

Bijlagen

Uitgelicht: CM no 1 2022 DEF-pag. 12-13

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant