Bladluizen beheersen met IPM
Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Herken tijdig nieuwe ziekten en plagen
Winst halen uit een slimme stikstofstrategie
Nieuwe rassen beter op bladgezondheid
Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen
Aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen
Suikerbieten helpen wortelknobbelaaltjes beheersen
Bodemverdichting kost honderden euro’s
Bieten goed bewaren spaart suiker
Lessen van buitenlandse instituten
Aandachtspunten voor succesvol bieten bewaren