Wanneer rooien voor de hoogste opbrengst?
Kader: Bij wortelrot vroeg leveren en niet bewaren
Bekalken voor een vitaal gewas in de volgende teelt
Ouderdomsresistentie ter voorkoming van vergelingsziekte
Rooiwerk vraagt dit jaar extra aandacht
Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen
Bladschimmelbestrijding wordt steeds grotere puzzel
De zorg voor gezond loof
Kader: Blinkers als signaal van rhizomanie
Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad
Vroege luis direct bestrijden beperkt vergelingsziekte
Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst