Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details

De afgelopen jaren was het lastig om met name cercospora voldoende te beheersen. Daarvoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats waren de weersomstandigheden de afgelopen zomers gunstig voor cercospora. In augustus was het voldoende warm en daarnaast zorgde de dauw voor vocht in het bietengewas, waardoor er uitbreiding van de aantasting plaats kon vinden. Als tweede reden is de gevoeligheid van cercospora voor de fungiciden aan te wijzen. Op het merendeel van de percelen in Nederland moet bij cercosporabeheersing rekening worden gehouden met resistentie tegen de strobilurine in het middel Bicanta. Echter, ook voor de triazolen wordt cercospora minder gevoelig. Lees de adviezen in dit artikel.

Dit artikel is verschenen op pagina 14 en 15 in het gewasbeschermingsbulletin 2023, bijlage bij Cosun Magazine.

Uitgelicht: Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details_artikel uit IRS_GewasbeschermingsBulletin_2023_pag.14-15

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant