Zaaischijven opsturen voor keuring

Slijtage van zaaischijven zorgt voor slecht zaaiwerk. Zeker als met een zaaimachine jaarlijks veel gezaaid wordt, kunnen de cellen in de schijven na enkele seizoenen al (te veel) slijtage vertonen. In de teelthandleiding leest u meer over de gevolgen hiervan. Het advies is om de zaaischijven van buitenvullers eens per vier jaar of iedere 250 hectare te laten keuren. Zaaischijven van binnenvullers kunnen vaak gemakkelijk zelf gekeurd worden, zie paragraaf 3.2.2 ˈOnderhoudˈ. Deze kunnen echter ook opgestuurd worden.

IRS biedt weer de mogelijkheid om bieten- en cichoreizaaischijven te laten keuren. Opsturen van de schijven kan tot 31 januari 2024. De schijven zijn dan weer op tijd terug voor het nieuwe seizoen. De precieze voorwaarden staan hieronder vermeld.

Insturen zaaischijven
Enkele tips en voorwaarden voor de zaaischijvenkeuring zijn:

  • nummer de zaaischijven zodat u weet uit welk element ze komen;
  • stuur alleen goed gereinigde schijven en uitwerpers op;
  • bied schijven aan in een stevige verpakking;
  • zorg dat schijven niet kunnen beschadigen tijdens het transport door ze ook in de doos vast te klemmen;
  • vermeld op én in de verpakking naam, adres en telefoonnummer van de afzender;
  • het keuren is kostenloos, de verzendkosten zijn voor rekening van de inzender, koop daarom gelijk ook een retourlabel en stop het retourlabel in de doos;
  • bij verzenden onder rembours worden de (hogere) verzendkosten in rekening gebracht.


De kwaliteit van het zaaiwerk luistert erg nauw. Een fractie teveel slijtage aan de cellen zorgt voor breuk of dubbelen.

Zaaischijven insturen kan tot uiterlijk 31 januari 2024.

De schijven kunt u sturen naar:
IRS t.a.v. Zaaischijvenkeuring
p.a. Cosun innovation center
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Voor een goed resultaat is ook het overige onderhoud van uw zaaimachine nodig. Meer informatie over de zaaischijvenkeuring en het overige noodzakelijke onderhoud is te vinden in hoofdstuk 3.2 Zaaimachines van de teelthandleiding.

Benieuwd naar hoe zaaischijven worden gekeurd? We maakten er in 2019 een filmpje van.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant