Houd rekening met slakken

Nu de eerste bieten boven beginnen te komen, is het advies om tot en met het tweebladstadium het bietenperceel regelmatig te controleren op aantasting door slakken (foto 1). Dit geldt vooral voor percelen met klei- of lössgrond met een grof zaaibed, een groenbemester als voorvrucht of waar een niet-kerende grondbewerking is uitgevoerd. Op deze percelen is het voor slakken namelijk makkelijk zich te verschuilen onder kluiten of gewasresten en is de schade vaak het grootst.

Slakkenschade beheersen
Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt (foto 1), dan is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat (zoals Derrex, Iroxx en Sluxx HP) te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier. De geadviseerde dosering van deze middelen is 7 kg/ha. Er zijn ook andere slakkenkorrels beschikbaar, waarvan de dosering afwijkt. Wij adviseren daarom om altijd het etiket goed door te lezen alvorens slakkenkorrels te strooien. Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, vanuit slootkanten of aangrenzend grasland. Dan kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie
Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’, de ‘Infokaart Slakken’ en het eerder verschenen bericht ‘Houd bij zaaibedbereiding rekening met slakken’.


Foto 1. Slakkenschade kenmerkt zich door grote happen uit de bladeren en het bovenste gedeelte van de stengel en de aanwezigheid van slijmsporen op het perceel. Het komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed.


Foto 2.
Slakkenschade kan verward worden met schade door emelten. Schade door emelten kenmerkt zich door gekartelde vreterij aan de randen (zie deze foto), terwijl bij schade door slakken vooral afgeronde vreterij zichtbaar is (zie foto 1).

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant