Houd rekening met slakken

Nu de eerste bieten boven komen en er de komende dagen af en toe neerslag kan vallen, is het advies om tot en met het tweebladstadium het bietenperceel regelmatig te controleren op aantasting door slakken (foto 1). Dit geldt vooral voor percelen met klei of löss en voor percelen met een grof zaaibed. Op dit soort percelen is het voor slakken namelijk makkelijk zich te verschuilen onder kluiten en is de schade vaak het grootst.

Slakkenschade beheersen
Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt, dan is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier (zoals Derrex, Iroxx en Sluxx HP: 7 kg/ha). Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, vanuit slootkanten of aangrenzend grasland. Dan kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie
Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’ en de ‘Infokaart Slakken’.


Foto 1. Slakkenschade kenmerkt zich door grote happen uit de bladeren en komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed.


Foto 2. Slakkenschade kan verward worden met schade door emelten. Schade door emelten kenmerkt zich door gekartelde vreterij aan de randen (zie deze foto), terwijl bij schade door slakken vooral afgeronde vreterij zichtbaar is (zie foto 1).

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant