Discussie over bijensterfte

Sinds augustus 2009 is er in de media de nodige discussie over de wintersterfte van bijenvolken in de laatste jaren. Sommigen claimen een relatie met het gebruik van bepaalde insecticiden en roepen op tot een verbod of moratorium voor neonicotinoiden. Insecticiden, zoals Poncho Beta en Sombrero, hebben ook een toelating in gepilleerd suikerbietenzaad. Een dergelijke intrekking zou ongeveer 75% van het Nederlandse bietenareaal raken. Dit was in augustus 2009 alle reden voor het IRS om de informatie over de specifieke toepassing van deze middelen in de Nederlandse bietenteelt op een rij te zetten in relatie tot mogelijke blootstelling aan bijen. Bovendien schatten we in wat de impact is van een verbod van neonicotinoiden op de bietenteelt.

Onze conclusie is dat er geen fundament is voor het intrekken van de specifieke toelating van neonicotinoiden in gepilleerd suikerbietenzaad.

Lees verder: ‘Neonicotinoiden in de Nederlandse suikerbietenteelt‘ (update 24 april 2015).

Contactpersoon

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant