Berichten van Frans Tijink

IRS-Jaarverslag 2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij
Actualiteiten SID 2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen
Rooi biet- en bodemvriendelijk!
IRS Jaarverslag 2017
Actualiteiten SID2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren
Grote impact verbod neonicotinoïden
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum
IRS Jaarverslag 2016
Boeiende Betteravenir/ Beet Europe 2016