Impressie ‘Bietenkwaliteit en bewaring – meten, weten en benutten voor een duurzame bietsuikerketen’

Op 19 december 2013 verzorgde het IRS in Hoeven een themamiddag over bietenkwaliteit en bieten bewaren. Er werden drie presentaties gehouden waarvan u hieronder de belangrijkste conclusies kunt lezen. Aansluitend was de afscheidsreceptie van Toon Huijbregts die na 33 jaar bij IRS met pensioen gaat.


Een goed bezochte themamiddag in Hoeven.
 

Toon Huijbregts ging in op de bietenkwaliteit. Deze is essentieel voor een duurzame keten. De kwaliteit van de suikerbieten is bepalend voor de hoeveelheid kristalsuiker die uit de bieten gewonnen kan worden en tegen welke kosten. In de presentatie is een overzicht gegeven welke factoren hierbij een rol spelen. Hoe deze worden bepaald en hoe dit in de loop der jaren geleid heeft tot verbetering van de bietenkwaliteit. Bekijk de presentatie: ‘Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten‘.


Toon Huijbregts. 

Als gastspreker gaf Guy Legrand van het KBIVB een presentatie over ‘Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion‘. Voor bietenhopen, die afgedekt zijn met vliesdoek (Toptex), heeft het KBIVB in 2010 een prototype van dekzeilen met klittenband ontwikkeld om op het vliesdoek te leggen ter bescherming tegen de vorst. Door het klittenband hechten deze dekzeilen zeer gemakkelijk vast aan het vliesdoek op de zijkanten van de hoop. De dekzeilen worden « Jupettes » (= frans voor rokjes) genoemd omdat ze tenminste de onderste helft van de bietenhopen afdekken. In samenwerking met het KBIVB is door een Belgische teler een machine ontwikkeld voor de gemechaniseerde plaatsing van deze Jupettes. 


Guy Legrand presenteert vliesdoek met ‘rokjes’.

Tot slot gaf de opvolger van Toon Huijbregts, Martijn Leijdekkers een presentatie met een doorkijkje naar de toekomst van bietenkwaliteit. In de afgelopen 30 jaar zijn al diverse belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de analyse van bieten en bietenzaad. De nieuwe mogelijkheden om de verwerkbaarheid en bewaarbaarheid van bieten te meten en de huidige analyses aan bieten en bietenzaad nog verder te verbeteren en/of vereenvoudigen. Er wordt met name gedacht aan de voorspelling van bewaarbaarheid van bietenrassen, verdere ontwikkeling en bruikbaarheid van NIR. En het verder verbeteren en vereenvoudigen van analyses aan suikerbieten, pillenzaad en bietencysteaaltjes. Bekijk de presentatie ‘Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering‘.Martijn Leijdekkers presenteert de toekomstplannen op het gebied van analyses.

Aan het eind was er een afscheidswoord van Frans Tijink die Toon bedankte voor zijn belangrijke bijdragen aan de bietenteelt en suikerindustrie.


Frans Tijink bedankt Toon Huijbregts voor zijn jarenlange inzet.

Deze themamiddag was een mooi moment om een gezamenlijk rapport van COBRI te presenteren waarin Toon Huijbregts samen met collega’s uit België, Duitsland en Scandinavië de kennis over langdurige bewaring van bieten heeft gebundeld.

Klik op onderstaande voorkant om het rapport te bekijken.

Daarna was er een afscheidsreceptie voor Toon en de mogelijkheid om kennis te maken met zijn opvolger Martijn Leijdekkers. 

Mogelijk ook interessant