Lessons learned from an extensive communication program around virus yellows in The Netherlands

Tijdens het IIRB-congres in Mons op 21 en 22 juni 2022 presenteerden Jurgen Maassen en Elma Raaijmakers de poster over de voorlichting en communicatie over de bladluiswaarschuwingsdienst en vergelingsziekte in de periode van 2018 tot en met 2021.

Uitgelicht: Maassen et al - Poster 78th IIRB Congress - Lessons learned from an extensive communication program

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant