Poster: Toelatingscriteria voor de Nederlandse nationale rassenlijst voor rassen met vergelingsziektetolerantie

In 2023 zijn criteria vastgelegd voor toelating van rassen met vergelingsziektetolerantie op de Nederlandse nationale rassenlijst. Voor toelating moeten deze rassen onder onbesmette omstandigheden voor financiële opbrengst een minimaal verhoudingsgetal van 95 hebben. Daarnaast moet de financiële opbrengst van deze rassen onder besmette omstandigheden ten minste 10% beter zijn dan het gemiddelde van de meegenomen standaardrassen met besmetting. Uit het rassenonderzoek wat in 2022 en 2023 is uitgevoerd bleek dat de onderzochte kandidaatrassen met vergelingsziektetolerantie in enkele gevallen wel voldeden aan het eerste criterium, maar dat geen enkel ras nog voldeed aan het tweede criterium. Het blijkt vooralsnog lastig om rassen te veredelen met voldoende tolerantie tegen zowel BMYV, BChV als BYV.

De originele titel van deze Engelstalige poster is: National variety list admission criteria for varieties with virus yellows tolerance in the Netherlands

 

Uitgelicht: deZinger Leijdekkers - National Variety List Admission Criteria - Poster 79th IIRB Congress

Contactpersonen

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten
Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant