Poster: Effect van verschillende vergelingsziekte infectietijdstippen op bewaarbaarheid

Vergelingsziekte kan naast gemiste opbrengst bij de oogst tot verdere opbrengstschade leiden door slechtere bewaarbaarheid van de bieten. Die conclusie is te trekken uit onderzoek wat in 2022 is uitgevoerd in COBRI-verband. Er werden drie proefvelden aangelegd in Nederland, België en Duitsland waarbij twee verschillende rassen op verschillende tijdstippen geïnfecteerd werden met het BMYV-virus. Infectie vond plaats in het twee- tot vierbladstadium, in juni en in juli. Hoe vroeger de infectie met BMYV, hoe meer opbrengstschade er was bij de oogst. Daarnaast waren de bewaarverliezen van de bieten met aantasting door BMYV in de meeste gevallen ook hoger dan van de gezonde bieten.

De originele titel van deze Engelstalige poster is: Effect of different virus yellows infection timepoints on storability.

 

Uitgelicht: Leijdekkers et al - Effect of different virus yellows infection timepoints on storability - Poster 79th IIRB Congress

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant