Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester

Door het warme voorjaar zijn veel gewassen al ver ontwikkeld. Dit betekent dat er naar verwachting relatief vroeg een groenbemester gezaaid kan worden. Voor de juiste keuze van een groenbemester is het belangrijk te weten voor welk doel men de groenbemester teelt. Als de teler daarnaast weet welke ziekten en plagen op het perceel aanwezig zijn, dan is het mogelijk om te bepalen welke groenbemester of welk mengsel het beste bij het bewuste perceel past.

Uitgelicht: Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant