Video ‘Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen’

In het tweede filmpje van een serie gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.

In deel 1 is Bram ingegaan op hoe bladschimmelwaarnemingen het beste gedaan kunnen worden.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant