Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019

De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (Atomaria linearis) is onderzocht op twee veldproeven: Dronten (lage bietenkeverdruk) en Zeewolde (hoge bietenkeverdruk).

Force (10g tefluthrin) als zaadbehandeling gaf de beste beheersing van ondergrondse schade door bietenkevers wat resulteerde in meer planten per veldje vergeleken met onbehandeld. Vydate 10G had een vergelijkbaar effect op ondergrondse schade als Force in Dronten, maar had een lagere effectiviteit in Zeewolde. Aanvullende bespuitingen met insecticiden zijn drie keer toegepast, maar resulteerde niet in meer planten per veldje en ook niet tot een hogere (financiële) opbrengst vergeleken met alleen Force zonder bespuiting.

In dit onderzoek is de meerwaarde van een aanvullende bespuiting met insecticiden niet aangetoond. Echter, omdat de schade van bietenkevers per jaar kan verschillen en afhankelijk is van temperatuur, zal dit onderzoek in 2020 worden herhaald.

De monitoring van bietenkevers met verschillende vallen toonde een trend van massa vluchten wanneer de temperatuur 15 °C overschreed. Plakvallen waren effectiever in het vangen van bietenkevers vergeleken met vangbakken. Een voorkeur voor een bepaalde kleur is niet aangetoond.

Dit rapport is in het Engels geschreven.

Uitgelicht: Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant