Rendabel bieten bemesten

De optimale stikstofgift voor suikerbieten ligt vaak rond de 120 kilogram per hectare. Nu de prijzen voor stikstofkunstmest fors gestegen zijn, verschuift de optimale gift omdat de kosten van meststoffen sterker meetellen in het saldo. Dat betekent dat het loont om kritisch naar de stikstofgift te kijken. In veel gevallen heeft een besparing maar een beperkt effect op de opbrengst. Ook groenbemesters leveren stikstof aan het bietengewas na die met het advies kan worden verrekend.

In 2022 is op enkele proefvelden bemestingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze proeven staan samengevat in deze presentatie.

Uitgelicht: VanValen_Rendabel bieten bemesten_SID2022

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant