Groenbemesters voor een gezonde bodem

De eerste vroegruimende gewassen zijn al geoogst. Het is daarmee ook tijd om binnenkort de eerste groenbemesters te gaan zaaien. Groenbemesters kunnen voor allerlei doelen ingezet worden en zo bijdragen aan een gezonde bodem. De keuze van de juiste groenbemester is afhankelijk van het doel. Een groenbemester kan bijvoorbeeld worden ingezet om aan de vergroeningseisen van het GLB te voldoen, maar daarnaast hebben ze ook andere nuttige functies voor de bodem.

Uitgelicht: Groenbemesters voor een gezonde bodem_Frijters&vanValen_IRS informatie_CM3_2023

Contactpersonen

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant