Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (Myzus persicae), zwarte bonenluis (Aphis fabae) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2023

In dit Engelstalige IRS-rapport wordt een proef met insecticiden beschreven. Hieronder een Nederlandstalige samenvatting. De originele titel is: Efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (Myzus persicae), black bean aphid (Aphis fabae) and virus yellows (BMYV) in sugar beets in the Netherlands in 2023.

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. De drie belangrijkste soorten vergelingsziektevirussen in suikerbieten zijn: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van deze veldproef is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluizen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen.

Er is een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen op 24 mei 2023 in het 4 bladstadium werden uitgezet. Vervolgens zijn diverse insecticiden gespoten.

Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • zowel een volveldstoepassing als rijentoepassing met IRS 785 and IRS 810 (2x toegepast) waren effectief in de beheersing van groene perzikluizen (Myzus persicae);
  • een zijwaartse bespuiting met pyrethroïden was effectief in de beheersing van groene perzikluizen (Myzus persicae), wat betekent dat deze spuittechniek gebruikt kan worden in onderzoek voor het testen van groene contactmiddelen;
  • Teppeki + Batavia, IRS 810 (zowel 1x als 2x toegepast), zijwaartse bespuitingen met pyrethroïden en IRS 785 (zowel volvelds als rijenbespuiting) waren effectief in de beheersing van zwarte bonenluizen (Aphis fabae);
  • een rijentoepassing met IRS 785 was even effectief als een volveldstoepassing met ditzelfde middel in de beheersing van groene perzikluizen en zwarte bonenluizen;
  • Teppeki + Batavia, IRS 810 (zowel 1x als 2x toegepast) en een rijenbespuiting met IRS 785 waren effectief in de beheersing van BMYV;
  • er was geen effect op opbrengst zichtbaar in dit proefveld. Dit komt door de zeer lage percentages planten met vergelingsvirus.
Uitgelicht: 24R04 Rapport myzus persicae trial Westmaas 2023

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant