Poster: Integrale aanpak onkruidbeheersing

Beheersing van onkruiden wordt steeds uitdagender. Deze poster geeft een overzicht van de integrale aanpak van onkruiden om in de onkruidbeheersing in het bouwplan succesvol te zijn. En dan met name suikerbieten en cichorei. In de praktijk wordt de onkruidbeheersing nog vaak op een volledig chemische manier uitgevoerd.
Belangrijke argumenten hierbij zijn de snelheid van toepassing, kostprijs (middel + bespuiting) en resultaat (onkruidbeheersing).
In Nederland zijn steeds minder herbiciden toegelaten en ligt de afhankelijkheid van chemie maatschappelijk onder druk.
Hierdoor zijn andere technieken nodig om onkruidbeheersing succesvol te houden.
Deze, door Groeikracht Cosun en IRS gemaakte, poster geeft een overzicht van alle maatregelen die ingezet kunnen worden.
Deze poster wordt onder andere toegelicht tijdens bijeenkomsten zoals de demodagen op de Groeikracht Cosun Onkruid Platforms.

Uitgelicht: Poster integrale aanpak onkruidbeheersing voorkant + achterkant - klein bestand

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant