Niet alle insecten zijn schadelijk, herkenning is cruciaal

Sinds het verbod op neonicotinoïden als zaadbehandeling bij suikerbieten zijn er weer meer insecten in de bietenpercelen te vinden. Slechts een klein deel hiervan kan schadelijk zijn voor het gewas. Herkenning van de insecten is belangrijk om te bepalen of ingrijpen nodig is. Voor dit artikel heeft Luuk Meijering (Misset) Elma Raaijmakers (specialist bij het IRS) geïnterviewd. “Een juiste diagnose is de basis van een effectieve insectenbeheersing in suikerbieten.” “IRS-onderzoeker Elma Raaijmakers benadrukt dat een goede diagnose essentieel is om te bepalen of je wat moet doen, wanneer je wat moet doen en wat je dan moet doen. Insecten zijn klein en op het eerste gezicht lijken sommige soorten op elkaar, waardoor verwarring kan ontstaan.” Daarom in dit artikel een groot aantal foto’s en beschrijvingen van schadelijke, niet-schadelijke en nuttige insecten.

Uitgelicht: Niet alle insecten zijn schadelijk, herkenning is cruciaal

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant