Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets

Onderzoek naar de werkzaamheid van diverse ALS-herbiciden, toegelaten in graan, tegen ALS-tolerante en ALS-niet-tolerante bieten. Van dit onderzoek is een Engelstalige poster gemaakt, welke werd gepresenteerd op het 77ste IIRB-congres op 11 en 12 februari 2020 in Brussel.

In 2019 werd voor het eerst in Nederland het Conviso Smart-systeem gebruikt. In dit systeem hebben suikerbietrassen (bijv. Smart Blanca KWS) een specifieke tolerantie voor het ALS-remmende  herbicide Conviso One (foramsulfuron / thiencarbazon-methyl).

De bestrijding van onkruidbieten in volggewassen is belangrijk om de overleving van bladluizen en virussen te minimaliseren, en zaadproductie te voorkomen. Na de teelt van bieten wordt vaak graan gezaaid. Omdat veel herbiciden in granen ALS-remmers zijn, is het interessant om te weten of deze herbiciden effectief zijn tegen ALS-tolerante onkruidbieten. In een proef zijn gezaaide bieten getest in een overdekte buitenruimte bij het IRS BeetLab.

Conclusie was dat de geteste ALS-herbiciden geen werking hadden op het ALS-tolerante ras, wat betekent dat andere chemische klassen van actieve stoffen moeten worden gebruikt om deze onkruidbieten in het graangewas te bestrijden.

Uitgelicht: Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant