Effecten van natriumbemesting in suikerbiet op zandgronden in Nederland

Tijdens het IIRB congres op 21 en 22 juni 2022 presenteerde André van Valen deze Engelstalige poster over de effecten van natriumbemesting in suikerbieten op zandgronden in Nederland. De originele titel is: Effects of sodium application in sugar beet on sandy soils in the Netherlands.

In 2020 en 2021 heeft het IRS zes proefvelden aangelegd in het zuidoostelijke zandgebied om de effecten van natriumbemesting op de gewasopbrengst en -kwaliteit te onderzoeken. Afgaande op gegevens uit Unitip lijkt een natriumgift ook op zandgronden in het zuidoosten tot een positief effect te leiden. In eerdere proeven, die in de jaren ’90 werden aangelegd, leek dit positieve effect alleen op de noordelijke zandgronden duidelijk aanwezig. Om die reden is dit onderzoek gestart. Natrium werd toegepast in doseringen van 0 tot 300 kg Na2O per hectare, in de vorm van landbouwzout (NaCl). Gemiddeld over de zes proefvelden leidde natrium tot een verhoging van de suikeropbrengst. Een gift van 200 kg per hectare gaf de hoogste opbrengst. Het suikergehalte steeg in alle zes de proeven met gemiddeld 0,5% bij 200 kg Na2O per hectare. Ook de wortelopbrengst nam op een aantal locaties toe. In 2022 zijn nog twee proefvelden aangelegd, waarna de resultaten in 2023 worden verwerkt.

Uitgelicht: vanValen_poster_Effects of sodium application in sugar beet on sandy soils in the Netherlands_78th IIRB

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant