Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp

Bij hoge buitentemperaturen kan de houdbaarheid van bietenperspulp-silage onvoldoende zijn. Er kan aërobe instabiliteit optreden, gevolgd door structuurverlies. De verwerkbaarheid, vooral in gemechaniseerde voersystemen, neemt daarbij af en het gevaar van schimmelvorming neemt toe. Toevoeging van Maïs-Kofasil is zeer effectief in de verbetering van de aërobe stabiliteit.

Uitgelicht: Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *