Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas

De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt grote problemen in de teelt van suikerbieten. Een goede voorvrucht kan rhizoctonia schade beperken. Bladrammenas en gele mosterd verbeteren de bodemstructuur en hebben een bemestingseffect. Ook onderdrukken deze gewassen Rhizoctonia solani en bietencysteaaltjes.

Uitgelicht: Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant