Contactpersoon

Jim Haaksma is per december 2002 uit dienst getreden bij het IRS. Sinds 1 juli 2006 is het IRS gestopt met alle activiteiten voor diervoeding.

Berichten van Jim Haaksma

Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie