Rassenkeuze: ontwikkelingen in resistenties en advies
Groeiverlies versus rooi- en bewaarverliezen
Effectief spuiten in suikerbieten
Aphanomyces waar komt het vandaan en wat doen we er aan?
Nieuwsflits 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Onkruidbestrijding: resultaten proeven
Vergelingsziekte: aantasting voorkomen is niet mogelijk, beperken wel
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes
Een bewerkelijke grondbewerking
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever