Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Beheersing van vergelingsziekte
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands
Integrated management of foliar diseases in sugar beet
Opspoelen en herkennen bodeminsecten
De beheersing van bodeminsecten
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten
Insectenbeheersing in de bietenteelt
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing