Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes
Een bewerkelijke grondbewerking
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Beheersing van vergelingsziekte
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands
Integrated management of foliar diseases in sugar beet
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets
Opspoelen en herkennen bodeminsecten