Presentatie: Antiluisdek gerst tegen bladluizen in suikerbieten
Innovatie voor een rendabele en milieubewuste beheersing van bladschimmels in suikerbieten
Presentatie: Ouderdomsresistentie in suikerbiet tegen bladluizen en indirect tegen vergelingsvirussen
Nieuwsflitsen 2023
Vergelingsziekte: beheersing in de zomer
Maatregelen om stikstofverliezen te beperken
Onkruidbeheersing blijft een uitdaging
Rassenaanbod 2024. En daarna? 
Vergelingsziekte: beheersing in de winter
De Succescyclus van een Robuuste Bladschimmelbeheersing
Goed rooien voor maximale oogst
Bladschimmelbeheersing in 2023