‘Nieuwe’ ziekten en plagen herkennen

Door klimaatverandering krijgen ‘nieuwe’ ziekten en plagen in suikerbieten makkelijker voet aan de grond in West Europa. Specifiek voor de bietenmot en de schildpadtor geldt dat we deze insecten ook vaker op de Nederlandse suikerbietenprecelen terug zien. Symptomen, verspreiding, levenscyclus en beheersingsmaatregelen komen in deze presentatie aan de orde.

Tijdens de SID is deze presentatie gehouden door Elma Raaijmakers aangezien Levine de Zinger niet aanwezig was.

Uitgelicht: DeZinger_Nieuwe ziekten en plagen herkennen_SID2022

Contactpersoon

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant