Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 – Aangepast advies bladluisbestrijding
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem
De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (<i>Atomaria linearis</i>) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis
IRS Jaarverslag 2019
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (<em>Atomaria linearis</em>) in sugar beet in 2019