Bodemadvieskalender
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020
Video Thema 3: Innovatieve technieken voor onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’
Video Thema 2: Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen – ‘Dàg, onkruid 2021’
Video Thema 1: Volledig niet-chemische onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Video ‘Beheersing bietenvlieg in het voorjaar’
Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 – Aangepast advies bladluisbestrijding