Poster: Integrale aanpak onkruidbeheersing
Video: herkenning vliegende natuurlijke vijanden
Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (<em>Myzus persicae</em>), zwarte bonenluis (<em>Aphis fabae</em>) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2023
Poster: Een opkomende plaag in West-Europa: Bietenmotmonitoring in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Poster: Alternatieve teeltsystemen voor een toekomstige bietenteelt.
Poster: Multiplex PCR en Luminex xTAG voor simultane detectie van meerdere vergelingsvirussen
Poster: Toelatingscriteria voor de Nederlandse nationale rassenlijst voor rassen met vergelingsziektetolerantie
Poster: Effect van verschillende vergelingsziekte infectietijdstippen op bewaarbaarheid
Poster: Resistent raaigras: een serieus probleem in een bouwplan
Poster: De effectiviteit van rijentoepassingen en het gebruik van groene insecticiden om de doelen van de Farm-to-Fork strategie te behalen
Poster: Effecten van natriumbemesting in suikerbieten op zandgronden in Nederland
Poster: Effecten van verschillende stikstofbemestingstechnieken op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten